نمونه کار هتل هفت ستاره سنتی در پونک تهران نمای راه رو

یکی از بزرگترین پروژه های اجرا شده توسط گروه نمای ایران هتل هفت ستاره سنتی واقع در میدان پونک تهران می باشد این پروژه به لحاظ گستردگی و تنوع یکی از بزرگترین و بهترین نمونه … ادامه مطلب »

نمونه کار هتل هفت ستاره سنتی در پونک تهران نمای حیاط غربی

یکی از بزرگترین پروژه های اجرا شده توسط گروه نمای ایران هتل هفت ستاره سنتی واقع در میدان پونک تهران می باشد این پروژه به لحاظ گستردگی و تنوع یکی از بزرگترین و بهترین نمونه … ادامه مطلب »

نمونه کار هتل هفت ستاره سنتی در پونک تهران نمای حیاط شرقی

یکی از بزرگترین پروژه های اجرا شده توسط گروه نمای ایران هتل هفت ستاره سنتی واقع در میدان پونک تهران می باشد این پروژه به لحاظ گستردگی و تنوع یکی از بزرگترین و بهترین نمونه … ادامه مطلب »

نمونه کار هتل هفت ستاره سنتی در پونک تهران نمای دژ

یکی از بزرگترین پروژه های اجرا شده توسط گروه نمای ایران هتل هفت ستاره سنتی واقع در میدان پونک تهران می باشد این پروژه به لحاظ گستردگی و تنوع یکی از بزرگترین و بهترین نمونه … ادامه مطلب »